Undersøkelse om arrangementsturisme i Molde

Vi vil kartlegge hvilke arrangementer som planlegges i Molderegionen, og hvilke behov dere har som kan gjøre arrangementene våre sterkere og mer synlige. Er du med i kultur, idrett eller annet fritidsarrangement? Ta en titt her!

Veldig ofte hører vi om arrangementer rett etter de har vært i Molde. Gruppa for arrangementsturisme vil derfor gjerne kartlegge hvilke små og store kultur- og idrettsarrangementer som har vært og som planlegges.

På felles workshop i november kom det inn mange forslag til nye gode arrangementer i Molderegionen, og det ble etterlyst et årshjul på hvilke arrangementer som finnes. Nå har vi laget en enkel undersøkelse som det tar cirka 8 minutter å besvare. Undersøkelsen sendes til alle lag og foreninger som vi har oversikt over, men da vi er usikker på om vi når alle - er det mulig for deg som er med i en arrangementskomité å svare via denne lenka:

UNDERSØKELSE OM ARRANGEMENTSTURISME I MOLDEREGIONEN

Vi håper å få oversikt hvilke arrangementer som har vært, og da gjerne også i tiden før pandemien, og aller viktigst - hvilke arrangementer planlegger dere framover!

Hvor mange deltakere ser dere for dere? Hvor mye publikum? Hvor mange tilreisende? Hvem er arrangementet til for?

Vi spør også om hvordan dere markedsfører arrangementene og vi kartlegger hvilket utstyr og arenaer det er behov for. Noen eier utstyr, andre ikke. Vi kartlegger om noen besitter en spesiell arrangementskompetanse og hva dere trenger hjelp til for å blir en bedre arrangør. Kanskje kan vi bli flinkere til å bruke hverandres kompetanse, og låne eller leie utstyr av hverandre. Men det forutsetter at noen har oversikt over hva som finnes!

Alle som svarer kommer til å få tilsendt svarene fra undersøkelsen når de er klare!


Med vennlig hilsen

Arbeidsgruppa for arrangementsturisme i Molderegionen som består av Masterplan Reiseliv 2030 ved Hilde Bergebakken, Molde kommune ved Tore Birkeland, Moldejazz ved Ellisif Vestad, Molde Idrettsråd ved Øystein Nesset, Hotellene i Molde ved Mona Hoem, og vår samarbeidspartner Roar Lervik i Møre og Romsdal Idrettskrets