Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte 14. juni kl. 08.00 - 10.00 om Åpenhetsloven og arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Åpenhetsloven trer i kraft 1.juli. Er du og din bedrift klar for å møte loven og dens forpliktelser?
Dato14. juni kl. 08:00 - 09:30
StedGrandfjæra 22, Molde
Last ned til kalender

Den nye Åpenhetsloven trer snart i kraft. Loven skal, sammen med andre tiltak, bidra til Norges arbeid med å møte FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Åpenhetsloven skal bidra til å sikre gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden.

Loven gjelder for virksomheter hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i/utenfor Norge, eller utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og som er skattepliktig til Norge. Virksomhetene som omfattes av loven plikter både å utføre aktsomhetsvurderinger, redegjøre regelmessig for disse vurderingene, samt gi informasjon til enhver som retter en skriftlig forespørsel om virksomhetens håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser. Informasjonsplikten inntreffer allerede ved lovens ikrafttredelse.

På frokostmøtet får du den mest grunnleggende og nødvendige kunnskapen rundt den nye loven og de forpliktelser som følger med denne. Temaet er aktuelt for alle som må forholde seg til åpenhetsloven, enten du er leder, styremedlem eller skal følge opp arbeidet på annet vis. Her får du en praktisk gjennomgang av lovverk og forpliktelser der vi tar opp:

- Strategisk tilnærming til bærekraft
- Åpenhetsloven kort fortalt
- Hva betyr åpenhetsloven i praksis?
- Hva bør din bedrift ta med seg inn i arbeidet med loven?

Innledere er revisor Jarle Gulla-Pettersen og advokat Elisabeth Elliot Midtgård, begge PwC.

Frokost fra kl. 08.00 - møtestart kl 08.30. Møtet er i Grandfjæra 22.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et nyttig frokostmøte!

Meld deg på her:

* Ja, jeg samtykker til at Molde Næringsforum (MNF) behandler personopplysninger om meg for å håndtere påmelding til MNFs arrangementer. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at MNF skal kunne registrere din deltagelse. MNF tar bilder på sine arrangementer som vil kunne distribueres på MNFs nettside og i sosiale medier.