Om innlederne på Eiendomskonferansen 2019

Ole Helge Haugen Ek

Ole Helge Haugen

Ole Helge Haugen er fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, med ansvar for statistikk og samfunnsanalyser for hele fylket. Haugen har en mastergrad i offentlig administrasjon og statsvitenskap og har arbeidet med safunnsanalyser i Møre og Romsdal i mange år. Han kjenner fylket vårt godt.

Eirik Heggemsnes 2

Eirik Heggemsnes

Kommunalsjef plan og utvikling i Molde kommune, Eirik Heggemsnes, vil se nærmere på reguleringen i sentrum; Sjøfronten del 2 og bussholdeplassen. 

Eileen Brandsegg Nett

Eileen Brandsegg

Gründeren i Bylivsutvikling AS, Eileen Brandsegg, har 15 års erfaring med å utvikle byliv og er Norges eneste bylivsutvikler! Hun startet som city manager i Trondheim i 2004. Ansvarsområdene har vært strategi, utvikling, prosjektledelse av et stort antall prosjekter med formål om å styrke attraksjonskraften i sentrum. Hun har også 10 års erfaring innen teknologiledelse i Telenor Mobil som hun har tatt med inn, når prosesser avbyråkratiseres med digitale løsninger. Byliv er det nye ordet. Alle kommuner har fokus på byliv når de skal rullere sine sentrumsplaner.

Kamilla Mholo Brunes Foto2 Nett

Kamilla Mordal Holo

Kamilla er prosjektleder for utbyggingen av Salmon Evolutions anlegg på Harøy. Hun er utdannet sivilingeniør innen bygg og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Hun kom fra en prosjektlederstilling i Statens vegvesen til Salmon Evolution i mai i år, og har 11 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen både som entreprenør, rådgiver og byggherre, i offentlig og privat sektor. 

Martin Toreli

Martin Toreli

Forteller om planene for Hustadvika biokraft og hvilke løsninger som er tenkt.

Frode Berg Nett

Frode Berg

Frode Berg er Skanskas prosjektdirektør for sykehuset på Hjelset (SNR), og en av Skanskas mest erfarne ledere. Med 37 år i ulike roller i byggebransjen, og siden 1987 i Skanska, har han opparbeidet solid erfaring og kompetanse innen ledelse, utvikling og gjennomføring av store bygge- og anleggsprosjekt. Han har gått gradene fra anleggsleder til prosjektdirektør, og har nylig vært COO (Chief Operating Officer) i Forretningsområde Bygg.

Tommy Hagenes

Tommy Hagenes

Tommy Hagenes har en bakgrunn fra byggautomasjon og forvaltning av bygg, han har spesialisert seg på eiendomsteknologi og er blant annet grunnleggeren av Energy Control og Proptech Bergen som er en living lab i Bergen. Han skal blant annet vise hvordan man kan komme igang med "Proptech" i dag. 

Frode Lillebakk Nett

Frode Lillebakk

Daglig leder i Lillebakk AS. 

Thor Moen Nett

Thor Moen

Thor Moen er Leder for Smarte byer og samfunn hos Smart Innovation Norway og har en portefølje på 12 smarte byer og samfunn med over 90 prosjekter.

Han har opparbeidet seg over 9 års kompetanse om Smart by og samfunnskonsept både nasjonalt og internasjonalt. Han har god erfaring innen klyngeutvikling og næringsutvikling i området forskningsbasert innovasjon innen energi og IT. Thor Moen har utdannelse i fra Krigsskolen i Hæren og har en Master of Management fra BI Oslo, samt en MBA fra Helsinki School of Business. Thor har mange års internasjonal erfaring fra energibransjen som administrerende direktør i Renergy Biogass AS, direktør for Business Market i Fortum og Vice President of Customer Relations and Sales i Fortum. 

Thor har også ledet Norges demosite nr 1 for smarte energi-løsninger, Smart Energi Hvaler, siden 2011. Han er også Norges representant i Nordic Solution for C40 hvor Smart Innovation Norway og seks nordiske partnere skal løse klimaproblemer i verdens største byer.

Jan Aspheim Nett

Jan Richard Aspheim

Jan Richard Aspheim er kommunalsjef for samfunnsutvikling i Hvaler kommune. Han er utdannet diplomøkonom ved BI og klaviebauermeister (!) fra Tyskland. Siden 2010 har han vært teknisk sjef i Hvaler kommune. Hvaler har vært Smart by siden 2014 og Aspheim forteller om hva de har lært, erfaringer og nytten ved å være Smart by.

Mette Holand Nett

Mette Jane Holand

Som seniorrådgiver for innovasjon og digitalisering i Nye Molde kommune, skal Mette Holand presentere Smart Molde, hvor langt vi har kommet og hvor vi skal. 

Grete Aspelund

Grete Aspelund

Grete Aspelund er administrerende direktør i Sweco Norge, en del av Europas største rådgivende konsulentfirma. Aspelund er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo og har lederutdanning fra BI, IMD og Insead. Hun har tidligere jobbet bl.a i Oslo kommune, vært administrerende direktør i Rambøll Management Consulting og konsernsjef i Nemko. Moldenseren er nå bl.a styreleder i Abelia, styremedlem i Sintef og NHO. Mangfold, likeverd og tillit er stikkord som går igjen i hennes forklaring på hvordan lykkes med utvikling. 

 Å få lov til å være med og bidra til noe som er større enn en selv, tror Grete Aspelund motiverer flere og flere arbeidstakere.

Silvija Seres Nett

Silvija Seres

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner, den endrer hvordan vi jobber og hvordan vi leder, og hvordan vi er. Jeg prater om hvordan vi kan best tilpasse oss denne omveltningen av alle næringer og samfunn, og drive den aktivt og konstruktivt videre.

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert DNV GL og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.