Innlederne på inIT 2021

Haakon Bryhni

Haakon Bryhni

Forsker, entreprenør, investor og kjent teknologigründer. Han er tilknyttet Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering (SimulaMet) som Research Professor. Han er en anerkjent forsker på sitt fagfelt og har vært med på å stifte mer enn 10 selskaper innen IKT. I SimulaMet leder han arbeidet i laboratoriet “Simula Met Interoperability Lab” som har fått 5G-lisens for forskning på neste generasjons mobilnett. Bryhni er spesialist på sensorteknologier, datakommunikasjon, datasenter og IT sikkerhet og har lang internasjonal erfaring fra USA og Asia.

Linda H Helleland Nettsiden

Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helleland åpner den aller første Molde.inIT. Hun er en norsk politiker (H) og forfatter som siden 2001 har vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag. Fra 2020 er hun distrikts- og digitaliseringsminister i Erna Solbergs regjering. Hun var kulturminister i den samme regjeringen fra 2015 til 2018 og barne- og likestillingsminister fra 2018 til 2019. 

Fra 2017 har hun vært visepresident i World Anti-Doping Agency. I november 2019 lanserte hun boken Ren idrett, skittent spill der hun tok et oppgjør med toppene i internasjonal idrett, og da spesielt med WADA - organisasjonen hun selv har vært visepresident i.

Arne Ingebrigtsen

Arne Ingebrigtsen

Arne Ingebrigtsen er utdannet ved høgskolen i Sør-Trøndelag og er akkurat ferdig med et årsstudium i Velferdsteknologi ved Høgskolen i Molde. Han er seriegründer innen IT, litteratur, eiendom, rekruttering og megling i selskaper som QuestBack, ClickBase, Vendetta og Notar.

Styreerfaringen er hovedsakelig fra både øst- og vestkysten i USA og i Norge i et 10-talls selskaper fra 5-200 millioner. I en alder av 32 ledet Arne kontorer i egne selskaper i 25 land. I 2015 ble pendlertilværelsen for krevende, og han flyttet hjem til Kristiansund med familien og tiltrådte som rådmann i april det året.

Helge Storøy

Helge Storøy

Helge Storøy er ansatt i Molde kommune som innføringsleder for Helseplattformen i kommunene i Romsdal, og har lang bakgrunn som IKT-leder både i Norge, Europa og globalt. Helge brenner for en sømløs helsetjeneste for innbyggere og brukervennlige løsninger for de ansatte i helsetjenesten. Helseplattformen er en spennende arena for å bidra til begge disse målene, og en mulighet for økt innsats på AI, BI og digitalisering generelt innen helse.

Inga Strümke Nettsiden

Inga Strümke

Inga har forsket på bruk av maskinlæring i partikkelfysikk, og jobbet med kunstig intelligens siden hun avsluttet doktorgraden. Gjennom forskningen innså hun hvor utrolig bra, eller potensielt utrolig dårlig, kunstig intelligente løsninger kan fungere, avhengig av bruk og tolkning. 

Hun har diskutert relativitetsteori, gravitasjonsbølger, kvantefysikk, statistisk modellering og kunstig intelligens i ulike medier, engasjert seg sterkt i den nasjonale AI-debatten, har erfaring som keynote speaker internasjonalt og har holdt TEDx-foredrag om kunstig intelligens. Budskapet hennes er at det er viktig å være med på AI-utviklingen, men samtidig stille høye krav til forståelse og ansvarlig bruk, og alltid med mennesker i sentrum. 

Inga mottok UiB sin formidlingspris i 2019 og ble kåret til en av Norges fremste tech-kvinner i 2020!

Orivo Nettsiden

ORIVO

ORIVO er et selskap basert i Molde som har utviklet en ny type sertifiseringsordning for å bekrefte opprinnelsen til forbrukerprodukter, hovedsakelig innenfor matvare- og kosttilskuddsmarkedet. Som den eneste av sitt slag som bekrefter opprinnelse gjennom laboratorieanalyser, er sertifiseringsordningen unik på verdensbasis. En slik type sertifisering har hittil ikke vært tilgjengelig, både fordi det har vært en tradisjon for å stole på merkevarer, men like mye fordi det ikke har eksistert en laboratorieanalyse som har kunnet dokumentere opprinnelse. ORIVO har, gjennom å kombinere et referansebibliotek bestående av prøver av kjent opprinnelse med mønstergjenkjenning av kjemiske analysedata, klart å etablere en slik analysemetodikk. Selskapet har hatt stor nytte av maskinlæring under utviklingen av denne bransjeunike analysemetodikken. ORIVO presenteres av selskapets CTO, Erik Fuglset

Create View Ai Nettsiden

CreateView

CreateView har kontor i Molde og Ålesund og har en ledende posisjon innenfor digitalisering av havbruksnæringen. Selskapet bruker kunstig intelligens til å optimalisere fiskevelferden i oppdrettsnæringen. Maskinlæring og «Big Data» er en sentral del av selskapets produkter innenfor deteksjon av fiskevelferd, telling av lakselus og måling av biomasse. Ny teknologi har vært avgjørende for firmaet ved å fremme bærekraft, sunn og lønnsom produksjon av fisk. CreateView presenteres av daglig leder, Even Bringsdal.

Sindre Gundersen Nettsiden

Contech Norway

Contech Norway er en dugnadsbasert møteplass for byggebransjen med utspring fra Molde, hvor digitalisering, deling og læring er hovedfokus. Det drives av engasjerte ildsjelder som ønsker at det tas i bruk mer digitale verktøy i bransjen slik at vi får utløst det enorme potensialet som ligger i dette. Deltagerne er alt fra offentlig og private byggherrer, alt av rådgivere, entreprenører innen bygg og teknisk, leverandører, akademia, og grûnderbedrifter. Totalt så er de omtrent 50 bedrifter som er med på dette initiativet og de blir stadig flere. Contech Molde presenteres av Sindre Gundersen i Angvik Utvikling. 

Tarjei Vassbotn

Tarjei Munthe Vassbotn

Tarjei Vassbotn er en av Norges fremste teknologer og har de siste 5 årene ledet Googles globale Internet Of Things-satsning mot utviklere fra Silicon Valley. Han leder i dag produktstrategien til Disruptive Technologies som lager verdens minste trådløse sensor og har vunnet flere priser og kunder i inn- og utland. Tarjei er en av få som ikke bare kan snakke om digitalisering, men som tidligere også har ledet flere store digitaliseringsprosjekter med stor suksess. Hans foredrag omtales som inspirerende, motiverende og forståelige, spesielt for de som ikke har en teknisk bakgrunn. Han har er medforfatter av boken «Teknologien endrer samfunnet», holder foredrag over hele Norge og underviser i Master i Digital Strategi og Ledelse på NTNU.