Om Molde Næringsforum

Våre viktigste oppgaver er å arbeide for vekstkraft i næringslivet, og at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi samordner, koordinerer og arbeider på tvers av bransjer for å fremme næringslivet i Molderegionen sine interesser.

Molde Næringsforum (MNF) er en upolitisk og uavhengig medlemsorganisasjon, vi samler Molderegionens næringsliv, organisasjoner, kommuner og har ca 220 medlemmer. 

MNF skal være en tydelig, synlig og resultatorientert pådriver, aktør og talerør for næringslivet i regionen. Vi avlaster den enkelte medlemsbedrift i bruk av ressurser på rammebetingelser som attraktiviteten til regionen, infrastruktur som flyplass, vei- og fergeforbindelser, sykehus, samarbeid med skoleverket, samarbeid i regionen osv. Vi legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; konferanser, seminarer og frokostmøter. Medlemskapet i MNF gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.

MNF jobber for at Molderegionen skal være en av landets mest attraktive regioner å bo og arbeide i - og der folk trives! 

Vi skal  :

  • Arbeide for at regionen har best mulig infrastruktur og næringspolitikk  
  • Styrking og synliggjøring av Molderegionens næringsliv og kompetansemiljø
  • Skape attraktive møteplasser for nettverks- og kompetansebygging både for næringslivet og mellom næringsliv og andre samfunnsaktører

Molde Næringsforum arbeider kontinuerlig med ulike prosjekter i samarbeid med offentlige og private aktører, ser her for oversikt over våre aktiviteter.

MNF er styrt av medlemmene. Styret gjenspeiler medlemsmassen og består av 10 personer.

Medlemskap

Medlemskap er åpent for bedrifter, foretak og organisasjoner i Molde og omegn. Kontingent beregnes etter antall årsverk i bedriften. Følgende kontingentsatser gjelder for 2016:

Antall årsverkKontingent
1-3Kr. 1.350
4-15Kr. 3.500
16-30Kr. 6.900
31-50Kr. 10.350
51-100Kr. 13.800
101-500Kr. 20.700
500+Kr. 34.500

Ønsker ditt firma å bli medlem i Molde Næringsforum? Ta kontakt med oss.

Vedtekter MNF

Styret 2018/2019

NavnBedriftVerv
Kolbjørn HeggdalSparebanken MøreStyreleder
Per Olav MyrstadAstero ASNestleder
Odd Tore FinnøyBrunvoll ASStyremedlem
Terje HellumAltrad LinjebyggStyremedlem
Vanja BrauteScandic Seilet HotellStyremedlem
Gunhild SjøvikCinderella Eco SolutionsStyremedlem
Karin NorliSpareBank 1 SMNStyremedlem
Roger SporsheimAdvokatfirmaet Sporsheim ASStyremedlem
Torgeir DahlOrdfører, Molde KommuneStyremedlem
Arne Sverre DahlRådmann, Molde KommuneStyremedlem
Gunn Anne LyngstadLanullva/Vinje UllvarefabrikkVara
Odd Kåre AmundsgårdKleive Betong ASVara
Jarle SandenRomsdalsmuseetVara
Beate SandøyMolde Jarnvareforretning
Vara
Sidsel RykhusVaraordfører, Molde KommuneVara
Eirik HeggemsnesKommunalsjef, Molde KommuneVara
Britt Flo

Britt Flo

Daglig leder

E-post: 
Britt Blichfeld

Britt Blichfeldt

Prosjektleder

E-post: 

Org.nr: 970 895 159

Torget 4, 4. etasje 6413 Molde

Tlf: +47 71 20 29 99 E-post: post@moldenf.no

Redaksjonelt ansvar: Daglig leder Britt Flo, MNF