Om Molde Næringsforum

Våre viktigste oppgaver er å arbeide for vekstkraft i næringslivet, og at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi samordner, koordinerer og arbeider på tvers av bransjer for å fremme næringslivet i Molderegionen sine interesser.

Molde Næringsforum (MNF) er en upolitisk og uavhengig medlemsorganisasjon, vi samler Molderegionens næringsliv, organisasjoner, kommuner og har ca 220 medlemmer. 

MNF skal være en tydelig, synlig og resultatorientert pådriver, aktør og talerør for næringslivet i regionen. Vi avlaster den enkelte medlemsbedrift i bruk av ressurser på rammebetingelser som attraktiviteten til regionen, infrastruktur som flyplass, vei- og fergeforbindelser, sykehus, samarbeid med skoleverket, samarbeid i regionen osv. Vi legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; konferanser, seminarer og frokostmøter, og gjennomfører årlig 20-30 møter for medlemmene. Vi har årlig 2000-3000 deltakere fra næringsliv, og 2000 elever/studenter og andre på våre arrangement. Medlemskap i MNF gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.

MNF jobber for at Molderegionen skal være en av landets mest attraktive regioner å bo og arbeide i - og der folk trives! 

Vi skal  :

  • Arbeide for at regionen har best mulig infrastruktur og næringspolitikk  
  • Styrking og synliggjøring av Molderegionens næringsliv og kompetansemiljø
  • Skape attraktive møteplasser for nettverks- og kompetansebygging både for næringslivet og mellom næringsliv og andre samfunnsaktører

Molde Næringsforum arbeider kontinuerlig med ulike prosjekter i samarbeid med offentlige og private aktører, ser her for oversikt over våre aktiviteter.

Medlemskap

Medlemskap er åpent for bedrifter, foretak og organisasjoner i Molde og omegn. Kontingent beregnes etter antall årsverk i bedriften. Følgende kontingentsatser gjelder for 2019:

Antall årsverkKontingent
1-3Kr. 1.350
4-15Kr. 3.500
16-30Kr. 6.900
31-50Kr. 10.350
51-100Kr. 13.800
101-500Kr. 20.700
500+Kr. 34.500

Ønsker ditt firma å bli medlem i Molde Næringsforum? Ta kontakt med oss.

Våre vedtekter

Ansatte i Molde Næringsforum:

   

Britt Flo

Britt Flo

Daglig leder

E-post: 
Britt Blichfeld

Britt Blichfeldt

Prosjektleder

E-post: 
Hilde Bergebakken 2018

Hilde Bergebakken

Produkt- og markedsutvikler reiseliv

Tlf: 91195658
E-post: 

Org.nr: 970 895 159

Torget 4, 4. etasje 6413 Molde

Tlf: +47 71 20 29 99 E-post: post@moldenf.no

Redaksjonelt ansvar: Daglig leder Britt Flo, MNF

Styret 2018/2019:

MNF er styrt av medlemmene. Styret gjenspeiler medlemsmassen og består av 10 personer.

Kolbjørn Heggdal 2

Kolbjørn Heggdal

Sparebanken Møre, Styreleder

Tlf: 91589768
Per Olav Myrstad

Per Olav Myrstad

Astero, nestleder

Tlf: 99274750
E-post: 
Arne Sverre Dahl

Arne Sverre Dahl

Rådmann Molde Kommune, styremedlem

Tlf: 91190171
Gunhild Sjøvik

Gunhild Sjøvik

Cinderella ECO Group AS, styremedlem

Tlf: 47755673
Karin Norli

Karin Norli

SpareBank 1 SMN, styremedlem

Tlf: 99780700
Odd Tore Finnøy

Odd Tore Finnøy

Salmon Evolution, Styremedlem

Tlf: 90060960
Roger Sporsheim

Roger Sporsheim

Advokatfirmaet Sporsheim, styremedlem

Tlf: 41210947
Terje Skeie Hellum

Terje Hellum

Linjebygg, styremedlem

Tlf: 97005813
Torgeir Dahl

Torgeir Dahl

Ordfører Molde Kommune, styremedlem

Tlf: 90850795
Vanja Langsåvold Braute

Vanja Braute

Scandic Seilet Hotel, styremedlem

Tlf: 90500143

Varamedlemmer:

NavnBedrift
Steinar Kristoffersen 
Høgskolen i Molde
Gunn Anne LyngstadLanullva/Vinje Ullvarefabrikk
Odd Kåre AmundsgårdKleive Betong AS
Beate Sandøy
Molde Jarnvareforretning

Sidsel Rykhus
Varaordfører, Molde Kommune

Eirik HeggemsnesKommunalsjef Molde Kommune