Om Molde Næringsforum

Våre viktigste oppgaver er å arbeide for vekstkraft i næringslivet, og at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi samordner, koordinerer og arbeider på tvers av bransjer for å fremme næringslivet i Molderegionen sine interesser.

Molde Næringsforum (MNF) er en uavhengig medlemsorganisasjon for næringslivet.. Vi samordner, koordinerer og arbeider på tvers av bransjer for å utvikle og fremme næringslivet i Molderegionen. MNF jobber for at Molderegionen skal være en av landets mest attraktive regioner å bo og arbeide i - og der folk trives!

Vi skal:

  • være en pådriver for konkurransedyktig infrastruktur, utvikling og regional næringspolitikk
  • bidra til styrking og synliggjøring av Molderegionens næringsliv
  • bidra til styrking og synliggjøring av Molderegionens kompetansemiljø
  • bidra til styrking av regionsenteret Molde sentrum som magnet i Molderegionen
  • skape attraktive møteplasser

Dette gjør vi ved å:

  • skape arenaer og nettverk for nye forretningsmuligheter, kompetanseutveksling og - overføring og samarbeid
  • være et forum som synliggjør næringslivets rolle og betydning i lokalsamfunnet
  • inneha en pådriverrolle og være et talerør og en døråpner overfor lokale og sentrale regler.

Vi avlaster den enkelte medlemsbedrift i bruk av ressurser på rammebetingelser som attraktiviteten til regionen, infrastruktur som flyplass, vei- og fergeforbindelser, sykehus, samarbeid med skoleverket, samarbeid i regionen osv.

Vi legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; konferanser, seminarer og frokostmøter, og gjennomfører årlig 20-30 møter for medlemmene.

Medlemskap i MNF gir tilgang til et detaljert nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv. Vi har årlig 2000-3000 deltakere fra næringsliv, og 2000 elever / studenter og andre på våre arrangement.

Molde Næringsforum arbeider kontinuerlig med ulike prosjekter i samarbeid med offentlige og private aktører, ser her for oversikt over våre aktiviteter.

Medlemskap

Medlemskap er åpnet for bedrifter, foretak og organisasjoner i Molde og omegn. Kontingent beregnes etter antall årsverk i firma. Følgende kontingentsatser gjelder for 2021:

Antall årsverkKontingent
1-3Kr. 1.350
4-15Kr. 3.500
16-30Kr. 6.900
31-50Kr. 10.350
51-100Kr. 13.800
101-500Kr. 20.700
500+Kr. 34.500

Ønsker din bedrift å bli medlem i MNF? Meld dere inn her.

Våre vedtekter

Ansatte i Molde Næringsforum:

.

Britt Flo Portrett

Britt Flo

Daglig leder

Britt Blichfeld

Britt Blichfeldt

Prosjektleder

Hilde Bergebakken 2018

Hilde Bergebakken

Produkt- og markedsutvikler reiseliv

Tlf: 91195658

Org.nr: 970 895 159

Torget 4, 4. etasje 6413 Molde

Tlf: +47 71 20 29 99 E-post: post@moldenf.no

Redaksjonelt ansvar: Daglig leder Britt Flo, MNF

Styret 2021/2022:

MNF er styrt av medlemmene. Styret gjenspeiler medlemsmassen og består av 10 personer.

Kolbjørn Heggdal 2

Kolbjørn Heggdal

Sparebanken Møre, Styreleder

Tlf: 91589768
Terje Skeie Hellum

Terje Hellum

Linjebygg, nestleder

Tlf: 97005813
Anne Lie Myklebostad Ansikt

Anne Lie Myklebostad

Thon Hotel Moldefjord, styremedlem

Tlf: 94154688
Gunhild Sjøvik

Gunhild Sjøvik

Cinderella ECO Group AS, styremedlem

Tlf: 47755673
Karin Norli

Karin Norli

SpareBank 1 SMN, styremedlem

Tlf: 99780700
Magnhild Solli Sorthe

Magnhild Solli Sorthe

Astero Kompetanse, styremedlem

Tlf: 46625658
Marianne Aasen

Marianne Stokkereit-Aasen

Kommunedirektør Molde kommune, styremedlem

Tlf: 98228902
Roger Sporsheim

Roger Sporsheim

Advokatfirmaet Sporsheim, styremedlem

Tlf: 41210947
Steinar Kristoffersen 4032

Steinar Kristoffersen

Høgskolen i Molde, styremedlem

Tlf: 92669831
Torgeir Dahl

Torgeir Dahl

Ordfører Molde Kommune, styremedlem

Tlf: 90850795

Varamedlemmer:

NavnBedrift
Beate Sandøy
Molde Jarnvareforretning
Tarje N. JacobsenIstad Fiber
Dordi StorvikHammerø & Storvik
Odd Helge Gangstad
Varaordfører, Molde Kommune

Eirik HeggemsnesKommunalsjef Molde Kommune