Årets I

Når styrelederne i næringsforaene i Romsdal skal velge "Årets I ", gjør vi oss tanker om dyktige og djerve mennesker som gjør oss stolte og styrker vår identitet og tilhørighet til regionen, sier leder av juryen Kolbjørn Heggdal.

Næringsforaene i Molderegionen ønsker å fremheve og berømme en ildsjel - person/bedrift/organisasjon - som har stimulert til nyskaping og positivisme, initiativ og skaperkraft i Romsdalsregionen. Dette for å synliggjøre viktigheten av at regionen har aktører som gjør noe ekstraordinært for å gjøre Romsdal til et fole bra sted å bo. Styrelederne i næringsforaene i Molderegionen utgjør jury for Årets i.

Tidligere vinnere:

Trykk på navnet til vinneren og du finner begrunnelse for utmerkelsen.