Byggebransjen

Et område som opptar mange næringsaktører er hvordan byggesaker handteres og hvor lang tid det tar å få behandlet en sak. Vi har derfor i samarbeid med kommune satt teamet på dagsorden.

Rask saksbehandling og god kvalitet forutsetter et godt samarbeid mellom aktørene i en byggesak. Sammen med kommunene er det derfor etablert en samhandlingsgruppe som på vegne av bransjen har dialog med kommunen. Videre arrangerer vi frokost/temamøter om saksområdet.

Gruppen består av representanter fra ulike sektorer innen bygg og anlegg, og ledergruppen i teknisk, plan og miljø i kommunen:

Annie Pedersen, Molde kommune
Arnold Askeland, Xpro
Bente Aure Myrstad, Angvik Eiendom
Britt Flo, MNF
Eirik Heggemsnes, Molde kommune
Kristine Gautvik-Dahl, Eiendomsmegler 1
May Jorunn K. Nygård, Arkitektene BBW
Odd Kåre Amundsgård, Kleive Betongbygg
Roar Moen, Molde kommune
Stine B Stine Brevik, Molde kommune
Tor Martin Nilsen, SnekkerTeam