Forsyningssikkerhet

Forsyningssikkerheten til regionen er svært viktig for både nåværene og nytt næringsliv i regionen.