Kommunereformen

MNF har vært aktivt med å fremme viktigheten av å etablere en større felles kommune i regionen. Leserinnlegg, intervjuer, møter, arrangement og uttaler er stikkord for vårt engasjement.

Vi ønsker en mest mulig samlet, profesjonell administrativ enhet, der flest mulig av ROR-kommunene inngår. Argumentene for dette er:

- Enhetlig planlegging av arealutnyttelse til næring, bolig, infrastruktur

- Økt attraktivitet mht. rekruttering av kompetanse

- Helhetlige samferdselsløsninger

- Større synlighet på nasjonalt nivå / Mer politisk tyngde.