Lederforum for kvinner

Lederforum for og mellom kvinner som innehar ledende posisjoner i samfunns- og næringsliv i Molderegionen.

Forumet er en arena for kvinner i ledende posisjoner i Molderegionen. Forumet tilbyr felleskap og erfaringsdeling gjennom møter og aktiviteter. Det skal arrangeres minst 2 samlinger pr år i nettverket. Lederforumet skal være en pådriver for å synliggjøre og profilere kvinnelige ledere i Molderegionen på en positiv måte.

Medlemmer skal inneha ledende posisjon i offentlig eller privat virksomhet, enten som leder, mellomleder eller strategisk ansvar, men ikke nødvendigvis personalansvar. 

Forumet har et styre som skal bestå av minst 5 medlemmer. Styret utpekes av Molde Næringsforum.

Lederforum for kvinner i Molderegionen er etablert av Molde Næringsforum, som også er sekretariat for nettverket.

Medlemskap; medlemsavgift for 2019 er kr 750,- + mva pr medlem pr år.

Medlemskap oppnås ved registrering på lenken under og innbetaling av medlemsavgift

Påmelding og liste over deltagere