Lederforum for kvinner

Lederforum for og mellom kvinner som innehar ledende posisjoner i samfunns- og næringsliv i Molderegionen.

Molde Næringsforum ønsker å være med å synliggjøre dyktige rollemodeller for å inspirere flere til å jobbe for å ta ansvar og krevende roller i arbeidslivet, for å oppnå et mer kjønnsbalansert og attraktivt arbeidsliv både for menn og kvinner. Derfor har vi Lederforum for kvinner i Molderegionen. Nettverket tilbyr felleskap og erfaringsdeling gjennom 2-4 møter/samlinger i året.

Medlemmer skal inneha ledende posisjon i offentlig eller privat virksomhet, enten som leder, mellomleder eller med strategisk ansvar, men ikke nødvendigvis personalansvar.

Lederforum for kvinner i Molderegionen er etablert av Molde Næringsforum, som også er sekretariat for nettverket.

Medlemskap; medlemsavgift for 2022 er kr 950,- ink.mva pr. medlem pr. år.

Medlemskap oppnås ved registrering på lenken under og innbetaling av medlemsavgift.

Påmelding og liste over deltagere

Tusen takk til Sparebanken Møre som er forumets støttespiller!