Molde Lufthavnutvikling

​Molde Lufthavn, Årø er den 13 største flyplassen i Norge og har ca 500.000 reisende hvert år.

Molde Næringsforum har ansvar for daglig drift av Molde Lufthavnutvikling AS. Selskapet ble etablert for å finansiere og  forestå forlengelsen av rullebanen på flyplassen. Baneforlengelsen ble  finansiert av næringsliv og kommuner i regionen og kostet nærmere 60 mill kr.

Med en forlenget bane åpent det seg nye muligheter for rutetilbud ved flyplassen. Vår viktigste oppgave er å sikre et så godt rutetilbud som mulig. Vi er i løpende dialog med aktuelle flyoperatører for å utvikle tilbudet, både innelands og utelands.  For rutetilbudet ved flyplassen: Se her