Møteplasser

Vi arrangerer en rekke møteplasser. Møteplassene er svært viktige arenaer for å sette tema og saker vi ønsker på dagsorden, og de er sentrale møteplasser for og mellom næringsliv og samfunnsliv.

Medlemsundersøkelser viser at møteplassene er viktige grunner til at bedrifter velger å være medlem i MNF.  

Klikk her for oversikt over våre møteplasser.

Relaterte saker