Nye Molde Sykehus

Sykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR) vil kunne gi store muligheter for regionens næringsliv innen bygg og anlegg, utstyrsleveranser, service-tjenester, varer og forsyning. Investeringen i SNR er beregnet til mellom 4,2 - 4,8 mrd kr, forventet byggestart i 2018 og ferdigstillelse i 2022.

Det er beregnet ca 2,4 mill arbeidstimer for fagarbeidere i utbyggingen.   Vi er opptatt av og arbeider for at utbyggingen skal og så store regionale ringvirkninger som mulig. Informasjon og nettverksbygging er sentralt, og vi har jevnlig informasjonsmøter om utbyggingen.

En av de viktigste sakene for regionen har vært lokalisering av det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal, dette har vært sentral sak for MNF, og vi har gjennom flere år vært på arenaen for å fremme og underbygge og fremme regionens fortrinn som lokaliseringssted.