Partnerskapsavtale IT og digitalisering

​Forskning og utdanning er noen av de viktigste faktorene for vekst og utvikling i regionen. Høgskolen i Molde er tyngdepunktet for høyere utdanning, forskning og innovasjon i Molderegionen, og en avgjørende kompetanseleverandør til samfunns- og næringsliv i vår del av landet. For å styrke samarbeidet har næringslivet v/Molde Næringsforum tatt initiativ til å formalisere samarbeidet ved at det etableres partnerskapsavtaler.

Høgskolens satsing på IT-utdanning er svært viktig for tilgangen på IT-kompetanse til samfunns- og næringslivet i regionen. Tidligere hadde Høgskolen i Molde en av landets fremste utdanninger innen IT, denne ble gradvis redusert og en mistet da mellom annet den gode tilgangen på IT-folk til nærings- og samfunnsliv i regionen. Høsten 2017 tok MNF derfor initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra arbeidslivet og Høgskolen for å bidra til revitalisering av IT byen Molde. Et av de sterkeste ønskene til bedriftene var at skolen startet opp igjen bachelor studiet innen IT. Skolen tok ballen og høsten 2019 startet de Bachelor studiet IT og digitalisering med 70 nye studenter!

For å understøtte studietilbudet og for å få ny kompetanse til bedriftene kom det frem ønske fra næringslivet om et tettere samarbeid. MNF tok i høst derfor initiativ til å formalisere dette ved å etablere partnerskapsavtaler mellom Høgskolen og bachelor studiet It og Digitalisering.

Er din bedrift interessert i å delta? Kontakt Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde: steinar.kristoffersen@himolde.no