Reiseliv

Reiseliv er utpekt som et helt sentralt vekstområde for regionen og det er behov for en masterplan for Nye Molde kommune. Næringsforeningene i Nesset, Midsund og Molde har søkt om og fått tildelt midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune og GassROR IKS til å utarbeide denne masterplanen for reiselivsnæringen.

Vinteren 2017 ble det arrangert en større workshop for nærings- og samfunnsliv. Her deltok ordførere, næringsliv, reiseliv, samarbeidspartnere mv. På workshopen ble reiselivsutvikling utpekt som et helt sentralt vekstområde for regionen. Workshopen ble fulgt opp med et møte i april der sentrale reiselivsaktører var til stede, se https://www.moldenaeringsforum.no/nyheter/2017/presentasjoner-fra-frokostmotet-6-april. Møtet konkluderte med at det er behov for en masterplan for Nye Molde kommune. Næringsforeningene i Nesset, Midsund og Molde har i ettertid søkt om og fått tildelt midler fra fylket og GassROR IKS til å utarbeide en masterplan for reiselivsnæringen. 

Formålet med masterplanen er at den skal øke den lokale verdiskapingen for reiselivet. Planen skal definere posisjon og profil for ny Molde kommune og resultere i konkrete tiltak innen produktutviklingstiltak og attraksjoner i prioritert rekkefølge med forslag til leveranser, finansieringsbehov og mulige finansieringskilder samt definering av ansvar for hvert tiltak.

Relaterte saker