Rekruttering og posisjonering

MNF har flere ulike aktiviteter i det langsiktige arbeidet med å profilere regionen vår, ovenfor fremtidige arbeidstakere og innbyggere.

FELLES PROFILERING

Nærings- og samfunnslivet trenger nye folk. Hele tiden. Å vise frem muligheter og ledige stillinger i regionen er derfor svært viktig og MNF arrangerer årlig flere ulike aktiviteter der næringslivet sammen kan vise seg frem som en attraktiv region for potensielle arbeidstakere. I 2021 fikk MNF støtte fra GassROR IKS til å utvikle et 3-årig prosjekt for en helhetlig profilering av Molde og regionen som et godt sted å jobbe og bo. Flere aktiviteter inngår i prosjektet som skal bidra til å nå målet om vekst i antall innbyggere og arbeidsplasser i Molde.

ROMJULSTREFFET

Ble arrangert for første gang i 2007 og er et årlig arrangement som har blitt en viktig arena for og mellom bedrifter, og andre aktører. Arrangementet foregår i Molde Rådhus og er åpent for alle.

Romjulstreffet arrangeres som et samarbeid mellom MNF og Molde kommune, er en del av det langsiktige arbeidet med å profilere regionen ovenfor fremtidig arbeidstakere og innbyggere. Et par hundre studenter og andre besøker årlig arrangementet. I tillegg har Romjulstreffet blitt en viktig arena for og mellom bedrifter og andre aktører. Arrangementet har resultert i flere ansettelser. Mellom 30 og 40 bedrifter deltar med stand hvert år. Kontakt MNF om du ønsker å stille med stand.

FILM OM MOLDE

Sammen med Molde kommune har vi laget en kort promofilm om Molde og regionen, som nærings- og samfunnsliv kan benytte.

Filmen ser du her

BLI MED HJEM

24.april 2019 arrangerte vi rekrutteringsmessa "Bli med hjem!" for første gang. Mange hundre deltaker besøkte de nærmere 70 aktørene fra Molde, Kristiansund og Ålesund deltok på messa, som ble arrangert på The Hub i Oslo.

Mer om Bli med hjem! finner du her

SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV

Hvert år arrangeres det aktiviteter for skoleelever og studenter i regionen som skal vise frem hvilke utdannings- og karrieremuligheter som finnes i regionen vår. Blant annet er MNF prosjektleder for Innovasjonscamp for 9.trinn, Karrieredager for 10.trinn, vi arrangerer også Rekk opp hånda jenter i samarbeid med Høgskolen i Molde. MNF besøker større utdanningsinstitusjoner i landet for å promotere regionen og næringslivet for å bidra til rekruttering av kompetanse til næringslivet vårt.

Mer om vårt skole-næringsliv-samarbeid finner du her

Relaterte saker