Rekruttering og posisjonering

MNF har flere ulike aktiviteter i det langsiktige arbeidet med å profilere regionen vår, ovenfor fremtidige arbeidstakere og innbyggere.

ROMJULSTREFFET

Ble arrangert for første gang i 2007 og er et årlig arrangement som har blitt en viktig arena for og mellom bedrifter, og andre aktører. Arrangementet foregår i Molde Rådhus og er åpent for alle.

Romjulstreffet arrangeres som et samarbeid mellom MNF og Molde kommune,  er en del av det langsiktige arbeidet med å profilere regionen ovenfor fremtidig arbeidstakere og innbyggere. Et par hundre studenter og andre besøker årlig arrangementet. I tillegg har Romjulstreffet blitt en viktig arena for og mellom bedrifter og andre aktører.  Arrangementet har resultert i flere ansettelser.  Ca 30 bedrifter deltar med stand hvert år. Kontakt MNF om du ønsker å stille med stand.

FILM OM MOLDE

Sammen med Molde kommune har vi laget korte promofilmer om Molde og regionen, som nærings- og samfunnsliv kan benytte. 

Filmen ser du her