Samarbeid mellom skole og næringsliv

Et utdanningstilbud i regionen som er tilpasset næringslivets behov både innen videregående og på høyskolenivå er sentralt for MNF.

Vi er engasjert gjennom deltagelse i skoleutvalg, samarbeidsprosjekter og jobber for utvikling av utdanningstilbudet og økt samarbeid mellom skole og næringslivet. Vi har flere ulike program for samarbeid med barne-, ungdoms- og videregående skoler, rekrutteringstiltak inn mot studenter, deltagelse på messer, egne presentasjoner for studenter mm.

Med bakgrunn i initiativ fra MNF ble det utarbeidet en forpliktende plan for samarbeid skole/næringsliv som Molde kommune vedtok våren 2012. Arbeidet er langsiktig, og målsettingen er å gi ungdommen økt kunnskap og kjennskap til næringslivet og de muligheter de har i regionen med tanke på fremtidig utdanningsvalg.

Vi er prosjektleder for gjennomføring av Karrieredagene for samtlige 10.klassinger i Molderegionen og Innovasjonscamp for alle 9.klassinger i Molde kommune.

KARRIEREDAGENE

Målsetningen med arrangementet er å gjøre elevene bedre kjent med ulike utdannings- og karrierevalg, samt gi de innblikk i næringslivet i regionen. Arrangementet går over 3 dager, samtlige 10 . klassinger i regionen deltar. Vi har gjennomført arrangementet hvert år siden 2006. Vertskap for Karrieredagene er Brunvoll og Høgskolen i Molde, i tillegg deltar årlig ca 30 bedrifter/organisasjoner med stand og oppgaver for elevene.

INNOVASJONSCAMP

Formålet med Innovasjonscamp er å gjøre elevene bedre kjent med ulike utdannings- og karrierevalg, samt gi de innblikk i næringslivet i regionen. Elevene deles i grupper på 4 – 5 personer og får et oppdrag fra næringslivet/organisasjoner som de skal løse. Arrangementet strekker seg over en uke, og avsluttes med finaler på skolene. De beste bidragene fra hver skole går deretter videre til kommunefinalen som MNF arrangerer. Kommunevinneren går videre til Regionfinalen som MNF arrangerer i samarbeid med de andre næringsforumene i regionen.