Sentrum

Molde Kommune har vedtatt utbygging av Sjøfronten og Torget i Molde. På vegne av næringslivet er MNF utfordret til å fremskaffe noe delfinansiering av utbyggingen.

MNF har jobbet med å få dette på plass innen. 

Det er et uttalt mål i fylket at «byane skal utvikle seg til attraktive byar der det skjer vekst og utvikling, og at byane tek rolla som regional motor og trekk med seg omlandet i utviklinga». Planene til Molde kommune vil bidra til dette.  Sjøfronten og torget vil bli en enda viktigere del av særpreget til Molde sentrum, ved at sonen blir mer attraktiv, synlig og tilgjengelig.  Dette vil  føre til at regionsenteret vil kunne styrke sin rolle som møtested, handels- og reiselivsdestinasjon. 

Ser artikkel om saken i Romsdals Budstikke her.